Wordt vriend van de Zwartendijk

  Latest News as @ Tuesday, November 30, 2021

Laatste nieuws   


Zwartendijk wel degelijk belanghebbend! - dinsdag 17 maart 2015

Maandag 16 oktober heeft advocate Marieke Kaajan namens de Werkgroep Zwartendijk gereageerd op de brief van BenW, waarin wordt beweerd dat de Werkgroep Zwartendijk geen “belanghebbende” zou zijn omdat de werkgroep zich alleen maar zou verzetten tegen woningbouw, industrie en haventerreinen in het gebied ten westen van de N50.
Cruciale zinnen in onze doelstelling zijn immers “ten einde dit gebied als natuur- en cultuurlandschap te behouden” en “zich middels juridische procedures en andere legale acties (in welke vorm dan ook) te verzetten tegen aantasting van het gebied
Wie dit weekend door het gebied tussen Buitendijkse Weg en IJsseldijk-Chalmotweg reed, kon de resultaten van de “voorbereidende werkzaamheden” al goed zien: er waren brede “kwelsloten” gegraven, er lag een zandpijpleiding klaar vanaf het viaduct in de N50 tot aan de Nieuwendijk. Kievitsnesten werden door “Avonda Faunabeheer” leeggehaald om te voorkomen dat deze vogels zich blijvend zouden nestelen in het landschap gaan nestelen.Het “groot onderhoud” van de Enk is inderdaad zo groot dat de graafmachine eendennesten heeft ondergewoeld, alle kolken in De Enk met elkaar aan het verbinden is en een doorsteek aan het graven is naar de vaargeul, waar de Raad van State ‘schorsende werking’ op heeft gelegd.
Vandaag ontvangen BenW Kampen de door onze advocate geschreven reactie op de weigering om te handhaven. Onze advocate Marieke Kaajan adviseert BenW tot slot nog fijntjes het Bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid op de overheidssite www.ruimtelijke plannen.nl aan te passen zoals de Raad van State dat verlangt. De gemeente had ‘vergeten’ dat dat de Uitspraak van de Raad van State aangeeft dat dat uiterlijk 11 maart gebeurd had moeten zijn. Nu weet niemand namelijk wat Kampen nou precies moet handhaven – deels volgens het oude en deels volgen het nieuwe bestemmingsplan.Met behulp met “Vrienden van de Zwartendijk” houden we de ontwikkelingen in de gaten.

Klik hier om de reactie van onze advocate Marieke Kaajan op de weigering van BenW om te handhaven omdat onze stichting niet "belanghebbend" zou zijn te lezen

Binnenkort vragen we onze “Vrienden van de Zwartendijk” (en dat zijn er honderden) om een financiŽle bijdrage om onze advocate te kunnen betalen.
Als u, lezer, dat ook een goed zaak vindt , kunt u uw bijdragen storten op rekeningnummer NL RABO 0134 0499 77.  

Reijer van ’t Hul en Bart Zeven

« Ga terug


   
Bestuursrechter Overijssel oordeelt

Werkgroep Zwartendijk in botsing met Kampen en Camping RoggebotsluisKampen

 
 
Klik hier om te reageren!