Wordt vriend van de Zwartendijk

  Latest News as @ Wednesday, January 19, 2022

Laatste nieuws   


Bestuursrechter Overijssel oordeelt - maandag 21 december 2020

Bestuursrechter Overijssel oordeelt: Jachthaven en Camping Roggebotsluis kan recreatiepark ontwikkelen. De graafwerkzaamheden zijn begonnen.

Dinsdag 10 november oordeelde de Rechtbank Overijssel dat het beroep van de Werkgroep Zwartendijk en de Natuurvereniging IJsseldelta tegen de door de gemeente aan Camping Roggebot verstrekte omgevingsvergunning ongegrond was. Deze omgevingsvergunning maakt het juridisch mogelijk om op het terrein ruim 400 “recreatie-eenheden” te bouwen, tot pal op de grens van het nieuwe Natura 2000-rietmoeras.

Kern van het betoog van de rechter staat onder overweging 16.2 en 16.3: mogelijke gevolgen voor het naastgelegen Natura 2000 rietmoeras doen bij de omgevingsvergunning niet ter zake. Gemeenten hoeven dus geen rekening te houden met zo'n Natura 2000 gebied bij het verstrekken van een omgevingsvergunning, is de bizarre conclusie, die we kunnen trekken.Wij en de fauna in het Natura 2000 rietmoeras moeten ons dus troosten met de resultaten van de gesprekken die de Werkgroep en de Natuurvereniging hebben gevoerd met de campingexploitanten: de huisjes zijn 20-30 meter verder weg geschoven van de grens met het Natura 2000 rietmoeras.Het is een beetje een schrale troost, maar toch iets.De uitspraak is te vinden achter deze link.

Bart Zeven

Hieronder een foto van de graafwerkzaamheden voor de camping die zich gaat uitstrekken van het Drontermeer totaan de nieuwe dijk, die paralel loopt aan de Buitendijksweg. Op de achtergrond links de bomen die op het campingterrein zijn blijven staan (foto vrijdag 18 december 2020).

« Ga terug


   
Bestuursrechter Overijssel oordeelt

 
 
Klik hier om te reageren!