Wordt vriend van de Zwartendijk

  Latest News as @ Wednesday, January 19, 2022

Laatste nieuws   


Werkgroep Zwartendijk in botsing met Kampen en Camping RoggebotsluisKampen - donderdag 17 september 2020

Natuurbelang en Exploitatiebelang: Werkgroep Zwartendijk in botsing met Kampen en Camping RoggebotsluisKampen

Maandag 14 september diende voor de Rechtbank Overijssel het beroep tegen de Gemeente Kampen van de Werkgroep Zwartendijk en de Natuurvereniging IJsseldelta over de door de gemeente aan Camping Roggebot verstrekte omgevingsvergunning. Deze vergunning maakt het juridisch mogelijk om aan de zuidzijde van het terrein, op de grens van het nieuwe Natura 2000-rietmoeras 27 recreatiewoningen te bouwen, met verstoring van de beschermde moerasvogels als gevolg.

Korte geschiedenis van het gebied

Ongeveer 50 jaar lang stonden vele Kampenaren op “Camping Roggebot” die plaats bood aan zo’n 220 stacaravans en aangemeerde vaartuigen. Met de ontwikkeling van het project IJsseldelta-Zuid besloot de provincie Overijssel dat dit gebied opnieuw de bestemming recreatie zou krijgen, maar dat het 2,5 keer zo groot mocht worden zodat het zich zou uitstrekken tussen Drontermeer en de nieuwe Bypass-dijk, die parallel loopt aan de Buitendijkseweg. In 2015 werd deze bestemming recreatie “onherroepelijk” door de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid.
In 2017 wees het Ministerie van Economische Zaken ruim 42 hectare gebied pal ten zuiden van de camping aan als Natura 2000-gebied en werd daar een nieuw rietmoeras aangelegd dat plaats moest bieden aan o.m. de bedreigde roerdomp en grote karekiet. De grens van het Natura 2000-rietmoeras wordt gevormd door de watergang “Nieuwe Reeve” die pal langs de zuidzijde van het campingterrein loopt.

Beschermde vogels verstoord
In strijd met de spelregels van Natura 2000-gebieden voorziet het plan in de bouw van 27 (van de in totaal 57) “meerwoningen” op de op te werpen zuidelijke ‘duindijk’, zonder rekening te houden met de vereiste 50-200 meter verstoringsafstand die geldt voor grote karekiet en roerdomp. Wij dienden bezwaar in en Kampen verwierp het bezwaar. Na een tumultueus verlopen hoorzitting van de bezwarencommissie, waarop gedreigd werd met het indienen van schadeclaims, zijn de Werkgroep Zwartendijk en de Natuurvereniging IJsseldelta met de campingeigenaren in gesprek gegaan.

Zie het resultaat in de tekening hieronder: de woningen op de zuidelijke ‘duindijk’ zijn iets noordelijker geplaatst, maar staan nog steeds op de dijk. Het aantal van 20 “ecolodges” aan de zuidkant van deze ‘duindijk’ is beperkt tot 8 stuks.Rechtszitting
Wij wilden wel akkoord te gaan met de bouw als de “meerwoningen” aan de noordzijde en aan de voet van de ‘duindijk’ zouden worden geplaatst. Voor de campingeigenaren was dat om “exploitatie-technische redenen onaanvaardbaar”.
Vandaar dat wij besloten het oordeel over te laten aan de rechter. Het was een goede en verhelderende zitting, waar maar liefst 3 uitspraken van de Raad van State werden aangehaald door de partijen om hun gelijk aan te tonen. De vertegenwoordigers van de “Jachthaven Camping Roggebotsluis Exploitatie BV” waren vooral verontwaardigd en boos op de Werkgroep en de Natuurvereniging: een groet kon er niet af.
Over uiterlijk 6 weken doet de driekoppige rechtbank uitspraak.

Bart Zeven

« Ga terug


   
Bestuursrechter Overijssel oordeelt

 
 
Klik hier om te reageren!