Wordt vriend van de Zwartendijk

  Latest News as @ Sunday, May 26, 2019

Laatste nieuws   


Meerderheid Gemeenteraad kiest voor vlucht naar voren: Go aanvaard. - donderdag 13 april 2017

De gemeenteraad van Kampen geeft groen licht voor de bouw van 600 woningen aan het Reevediep. De raad kiest daarmee voor een vlucht naar voren. Om niet verantwoordelijk te kunnen worden gesteld voor een verlies van 38 miljoen euro nu, heeft de meerderheid van de raad gekozen voor de vlucht naar voren: Een vele miljoenen groter verlies wordt immers pas in 2027 zichtbaar.

Ruim 2 jaar na de vernietiging van het eerste Plan Reeve (1300 woningen) door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, heeft de Gemeenteraad van Kampen wethouder Veldhoen toestemming gegeven voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor “Dorp Reeve”.

Al kwam veel cruciale informatie te laat, al was er geen risicoanalyse gemaakt, en al heeft de Europese Commissie nog niet geoordeeld of de “Grondbankdeal” met De Dijken staatssteun is, de raad heeft er in meerderheid vertrouwen in dat er een enorme vraag is naar woningen en speciaal naar woningen aan het Reevediep.

De doorgaans betrouwbare CBS-prognoses werden terzijde geschoven omdat Kampen in 2016 en 2017 meer bouwt dan de jaren daarvoor: van een tijdelijk inhaaleffect na de financieel-economische crisis (zie publicaties van o.a. de Rabobank) wil men in Kampen niet horen.

Dus … zal het Bestemmingsplan Reeve worden ontwikkeld, zal de Gemeenteraad daar in meerderheid mee akkoord gaan en … zal de Werkgroep Zwartendijk in 2018 proberen dit bestemmingsplan onderuit te halen. Waarschijnlijk zal de Werkgroep dit keer een contra-expertise laten uitvoeren. Een gerenommeerd bureau zal voor de Werkgroep een “Laddercheck” gaan uitvoeren, die aan de Raad van State overlegd zal worden tijdens de nieuwe procedure.

De Werkgroep heeft financiële steun daarvoor hard nodig! Als u ons steunt, verzoeken we u een bijdrage over te maken naar ons nieuwe rekeningnummer NL90 RABO 0313 6245 47.

Voor beelden over de soms stromachtig verlopen raadsvergadering kunt u kijken op RTVOost Alvast bedankt voor uw bijdrage, Bart Zeven, penningmeester

« Ga terug


   
Raad van State wijst verzoek af tot schorsing 150 meter vaarweg Reevediep

Verzoek tot schorsing vaarbewegingen Reevediep ingediend bij Raad van State

Ongehoord onfatsoenlijk: Overijssel opent Reevediep volledig

 
 
Klik hier om te reageren!